en1z7yejj0ce6i1psb201wf1784ktf

Hoogspanningslijnen Brandevoort

Er lopen verschillende bovengrondse hoogspanningslijnen door de gemeente Helmond. In de wijk Brandevoort komen over een lengte van ongeveer 2,4 kilometer, tussen Liverdonk in het westen en het sportcomplex in het oosten, twee lijnen samen: een 150 kV-lijn en een 380 kV-lijn. Elke lijn bestaat uit twee circuits van elk drie bundels draden; één circuit hangt links en het andere rechts van de mast. Om deze lijnen aan het beleidsadvies van de rijksoverheid uit 2005 te laten voldoen, overweegt de gemeente aanvullende maatregelen.

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie hierover:
www.helmond.nl/hoogspanningslijnen

Download de plattegrond van Brandevoort met daarin de hoogspanningslijnen:
Bestemmingsplan Brandevoort II